Vietnam

Vietnam kent een roerige geschiedenis. Echter het land heeft in de laatste twintig jaar gebroken met dit verleden en maakt nu grote stappen richting modernisering en economische welvaart. Sinds de economische en politieke hervormingen in de jaren tachtig heeft het land een periode van substantiele economische groei doorgemaakt. Vietnam zoekt duidelijk naar integratie met de rest van de wereled op zowel politiek als ook economisch gebied. In 2007 trad het toe tot de Wereld Handels Organisatie (WTO). Daarnaast verkreeg het land in 2008 een non-permanente plaats in de VN Veiligheidsraad. In de laatste tien jaar behoort de economische groei tot ’s wereld grootste.

Met 86 miljoen inwoners heeft het land in potentie een grote interne markt, maar de Vietnamese economie wordt ook gekenmerkt door grote openheid. Handelsstromen in twee richtingen tussen Vietnam en andere landen hebben een omvang van 160% van het Vietnamese Bruto Nationaal Product. Dit is tweemaal zo groot als het ratio van China en viermaal als dat van India. Met deze internationale georiënteerde economische visie van de Vietnamese overheid onderscheidt het land zich in Azië.

Tal van economische sectoren bieden vele mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven. Duurzame landbouw, watermanagement, logistiek en retail zijn kansrijke sectoren. Nederland is rijk aan expertise en ervaring op deze gebieden en Vietnam staat te springen om met behulp van Nederlands ondernemers ook de nieuwe technieken en methodes in Vietnam toe te passen.

Het investeringsklimaat in Vietnam is tevens goed. Tussen Nederland en Vietnam bestaat al sinds 1994 een investeringsbeschermingsovereenkomst. Begin 1995 werd daarbij door beide landen een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting ondertekend. Hierdoor staat Nederland in de top ... van investeerders in Vietnam. Ook op Europees niveau zijn er additionele afspraken. In 2004 hebben de Europese Unie en Vietnam een bilateraal handelsakkoord getekend met daarin overeenstemming over de verdere openstelling van de Vietnamese markt voor bedrijven uit de EU. Het land heeft ondermeer toegezegd de dienstensector (hierbij valt o.a. te denken aan telecommunicatie, milieu en financiën) toegankelijk te maken voor Europese bedrijven.